ბინის არჩევა

არჩევა

მიიტანეთ კურსორი კორპუსის სურათზე და აირჩიეთ ბინა

გამოქვეყნდა -1 / B გამოქვეყნდა -1 / C გამოქვეყნდა 1 / B გამოქვეყნდა 1 / C გამოქვეყნდა 2 / B გამოქვეყნდა 2 / C გამოქვეყნდა 3 / B გამოქვეყნდა 3 / C გამოქვეყნდა 4 / B გამოქვეყნდა 4 / C გამოქვეყნდა 5 / B გამოქვეყნდა 5 / C

Apex ლისი B, C ბლოკი

 

გაყიდული ბინები

20%

შესრულებული სამუშაობები

30%
call back

შეუკვეთე ზარი