ბინის არჩევა

არჩევა

მიიტანეთ კურსორი კორპუსის სურათზე და აირჩიეთ ბინა

გამოქვეყნდა 10 გამოქვეყნდა 11 გამოქვეყნდა 12 გამოქვეყნდა 13 გამოქვეყნდა 14 გამოქვეყნდა 15 გამოქვეყნდა 16 გამოქვეყნდა 3 გამოქვეყნდა 4 გამოქვეყნდა 5 გამოქვეყნდა 6 გამოქვეყნდა 7 გამოქვეყნდა 8 გამოქვეყნდა 9

აპექსი ნუცუბიძე- პ. დათუაშვილის ქუჩა N22

 .

გაყიდული ბინები

10%

შესრულებული სამუშაობები

10%
აპექსი ნუცუბიძე:
10% - წინასწარი შენატანი
30% - დასრულებამდე
60%- დასრულების შემდეგ
call back

შეუკვეთე ზარი